Fenomen czeskiej prywatyzacji w latach 1990-2000

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia proces prywatyzacji w Czechosłowacji oraz w Republice Czeskiej w latach 1990-2000. Szczegółowo opisane zostały w nim jej etapy oraz cechy charakterystyczne. Kluczową rolę odegrał wówczas Vaclav Klaus, który nazywany jest często ojcem czeskiej prywatyzacji. Omawiany proces do dziś budzi kontrowersje i był wielokrotnie analizowany ze względu na swój unikatowy charakter w … Czytaj dalej

Walka z inflacją drugiego rządu Władysława Grabskiego w latach 1923-1925 cz II

Pierwsza część tekstu Rozdział III Walka z inflacją w 1924 roku W mniemaniu premiera Grabskiego, osiągnięcie równowagi budżetowej stanowiło element niezbędny do ustabilizowania sytuacji wewnętrznej. Narzędziem, za pomocą którego miało to zostać osiągnięte była reforma walutowa. Bazowała ona na autorskim planie Władysława Grabskiego z 1923 roku, lecz zajść miała w trybie przyspieszonym, jako że zamiast … Czytaj dalej

Walka z inflacją drugiego rządu Władysława Grabskiego w latach 1923-1925 cz I

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia działania podjęte przez drugi rząd Władysława Grabskiego w latach 1923-1925, których celem była sanacja sytuacji gospodarczej w II Rzeczypospolitej. Opisane w nim zostały przyczyny dekoniunktury gospodarczej mające swe źródło w pierwszej wojnie światowej. Były one powodem kryzysu oraz hiperinflacji, która uniemożliwiała rozwój nowo odrodzonej Rzeczypospolitej. Środek na pokonanie trudności gospodarczych stanowiła … Czytaj dalej