Walka z inflacją drugiego rządu Władysława Grabskiego w latach 1923-1925 cz II

Pierwsza część tekstu Rozdział III Walka z inflacją w 1924 roku W mniemaniu premiera Grabskiego, osiągnięcie równowagi budżetowej stanowiło element niezbędny do ustabilizowania sytuacji wewnętrznej. Narzędziem, za pomocą którego miało to zostać osiągnięte była reforma walutowa. Bazowała ona na autorskim planie Władysława Grabskiego z 1923 roku, lecz zajść miała w trybie przyspieszonym, jako że zamiast … Dowiedz się więcej

Walka z inflacją drugiego rządu Władysława Grabskiego w latach 1923-1925 cz I

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia działania podjęte przez drugi rząd Władysława Grabskiego w latach 1923-1925, których celem była sanacja sytuacji gospodarczej w II Rzeczypospolitej. Opisane w nim zostały przyczyny dekoniunktury gospodarczej mające swe źródło w pierwszej wojnie światowej. Były one powodem kryzysu oraz hiperinflacji, która uniemożliwiała rozwój nowo odrodzonej Rzeczypospolitej. Środek na pokonanie trudności gospodarczych stanowiła … Dowiedz się więcej