Ocena dokonań Witolda i Jagiełły wystawiona przez Jana Długosza w jego Rocznikach, cz II

Ocena dokonań Witolda i Jagiełły wystawiona przez Jana Długosza w jego Rocznikach, cz I Kontekst zgonu Władysława Jagiełły, jaki przekazał Jan Długosz, w pewnych detalach jest analogiczny do przytoczonych wyżej przyczyn zejścia wielkiego księcia Witolda, ale generalny zrąb historii jest zasadniczo odmienny i nie może to nikogo zdumiewać. Król na początku maja 1434 roku udał … Dowiedz się więcej

Ocena dokonań Witolda i Jagiełły wystawiona przez Jana Długosza w jego Rocznikach cz I

Streszczenie Summary W historiografii przyjęła się teza, że Długosz przedstawił króla Władysława Jagiełłę w krzywym zwierciadle, bowiem krytykował jego decyzje, a także cechy charakteru. Do dnia dzisiejszego zagadką pozostaje dlaczego w taki, a nie inny sposób przedstawił kronikarz monarchę na tle epoki. Tekst jest próbą przedstawienia sprzeczności wewnętrznych tekstu Roczników, a także próbą portretu ostatnich … Dowiedz się więcej