Ocena dokonań Witolda i Jagiełły wystawiona przez Jana Długosza w jego Rocznikach, cz II

Ocena dokonań Witolda i Jagiełły wystawiona przez Jana Długosza w jego Rocznikach, cz I Kontekst zgonu Władysława Jagiełły, jaki przekazał Jan Długosz, w pewnych detalach jest analogiczny do przytoczonych wyżej przyczyn zejścia wielkiego księcia Witolda, ale generalny zrąb historii jest zasadniczo odmienny i nie może to nikogo zdumiewać. Król na początku maja 1434 roku udał … Dowiedz się więcej