Ocena dokonań Witolda i Jagiełły wystawiona przez Jana Długosza w jego Rocznikach cz I

Streszczenie Summary W historiografii przyjęła się teza, że Długosz przedstawił króla Władysława Jagiełłę w krzywym zwierciadle, bowiem krytykował jego decyzje, a także cechy charakteru. Do dnia dzisiejszego zagadką pozostaje dlaczego w taki, a nie inny sposób przedstawił kronikarz monarchę na tle epoki. Tekst jest próbą przedstawienia sprzeczności wewnętrznych tekstu Roczników, a także próbą portretu ostatnich … Dowiedz się więcej

Generał brygady nawigator Władysław Jagiełło

Władysław Jagiełło (1919 – 1987), generał brygady nawigator Wojska Polskiego. Swoje młodzieńcze lata i dorosłe życie poświęcił Polsce i jej wojsku, w którym służył od 1938 r. Brał udział w kampanii polskiej 1939 r. i w powstaniu warszawskim w 1944 r. oraz był dowódcą i wychowawcą wielu powojennych pokoleń lotniczych. Urodził się 17 maja 1919 … Dowiedz się więcej