Niemieckie lotnictwo nad Galicją w kampanii 1914 r. czyli kilka słów o siłach powietrznych Kajzera u progu i w trakcie Wielkiej Wojny.

Wg opinii Szefa Sztabu armii niemieckiej gen. Ericha von Falkenhayna, podczas kampanii 1914 r. nad Marną na Froncie Zachodnim (niem. Westfront) i w Galicji na Froncie Wschodnim (niem. Ostfront, wg sztabowej terminologii armii austro-węgierskiej – Nord-Osfront) miały miejsce przełomowe batalie tego okresu Wielkiej Wojny1. Rosyjski Front Zachodni Wielkiej Wojny (I wojny światowej) czyli w zachodniej … Dowiedz się więcej

O polskiej symbolice lotniczej oraz o pierwszych zwycięstwach powietrznych 1919 r. w świetle najnowszych badań

Prawdy i półprawdy z okresu narodzin lotnictwa polskiego wojskowego 1918-1920 – jeszcze o polskiej symbolice lotniczej oraz o pierwszych zwycięstwach powietrznych 1919 r. w świetle najnowszych badań Wszystkie znane w 1918 r. znaki przynależności państwowej – oprócz tzw. znaków warszawskich i wielkopolskich – używane w lotnictwie polskim mają galicyjski rodowód (krakowskie, lwowskie), zaś biało-czerwona szachownica … Dowiedz się więcej

Prawdy i półprawdy z okresu narodzin lotnictwa polskiego wojskowego 1918-1920 – polska symbolika lotnicza w świetle najnowszych badań

Znak rodzącego się w 1918 r. lotnictwa polskiego, na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 1 XII 1918 r. (Rozkaz nr 38, poz. 204) został zdefiniowany w sposób następujący: (…) Wszystkie samoloty Wojsk Polskich mają być w najkrótszym czasie niżej podanym znakiem w przepisanych miejscach zaopatrzone – tu prezentowany był obraz szachownicy z … Dowiedz się więcej