Prawdy i półprawdy z okresu narodzin lotnictwa polskiego wojskowego 1918-1920 – polska symbolika lotnicza w świetle najnowszych badań

Znak rodzącego się w 1918 r. lotnictwa polskiego, na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 1 XII 1918 r. (Rozkaz nr 38, poz. 204) został zdefiniowany w sposób następujący: (…) Wszystkie samoloty Wojsk Polskich mają być w najkrótszym czasie niżej podanym znakiem w przepisanych miejscach zaopatrzone – tu prezentowany był obraz szachownicy z … Dowiedz się więcej