Na linii montażowej w Chinach ukończono 100. samolot z rodziny A320

Airbus i chińscy partnerzy zawarli ramowe porozumienie dotyczące przedłużenia współpracy w zakresie montażu końcowego.

„Przebywająca z wizytą w Chinach kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Chin Wen Jiabao przewodniczyli wielkiemu zgromadzeniu około 1000 osobistości, którzy zebrali się w Tianjin aby uczcić zakończenie montażu 100. samolotu z rodziny A320 w chińskiej fabryce. Linia montażu końcowego samolotów Airbus z rodziny A320 w Chinach (FALC) stanowi joint venture Airbusa i jego chińskich partnerów. Wśród uczestników przybyłych na uroczystość byli przedstawiciele rządów państw europejskich i Chin, przedstawiciele Airbusa oraz jego chińskich partnerów i klientów, a także pracownicy linii montażu końcowego Airbusa w Tianjin i centrum dostaw będącego spółką zależną Airbusa.

Dzień przed uroczystością miało miejsce podpisanie ramowego porozumienia pomiędzy Airbusem a Strefą Wolnego Handlu Tianjin (TJFZ) i Zrzeszeniem Chińskiego Przemysłu Lotniczego (AVIC), które posiadają 49% udziałów w joint venture FALC, dotyczące kontynuowania współpracy po 2016 r. kiedy wygasa obecnie realizowana umowa. Porozumienie było jednym z wielu umów podpisanych pomiędzy Europą i Chinami w obecności kanclerz Niemiec i premiera Chin

Linia montażu końcowego w Chinach (FALC) jest trzecią w świecie linią montażową samolotów Airbusa z rodziny A320, oprócz linii w Tuluzie i w Hamburgu, a zarazem pierwszą linią montażową Airbusa poza Europą. W lipcu bieżącego roku Airbus ogłosił decyzję dotyczącą utworzenia linii montażu końcowego samolotów z rodziny A320 w Stanach Zjednoczonych.

W grudniu 2005 Airbus i rząd Chin podpisały porozumienie dotyczące utworzenia w Chinach linii montażu końcowego samolotów wąskokadłubowych. W maju 2007 rozpoczęła się budowa linii montażu w Tianjin. W sierpniu 2008 linia montażu końcowego w Tianjin rozpoczęła działalność. W czerwcu 2009 pierwszy samolot zmontowany w Tianjin został dostarczony Sichuan Airlines. Od tego czasu zakłady w Tianjin dostarczyły łącznie około 100 samolotów 11 operatorom w Chinach. Od kiedy podpisano porozumienie dotyczące projektu FALC, Chiny złożyły zamówienia na ponad 550 samolotów z rodziny A320. W międzyczasie, flota eksploatowanych samolotów Airbusa z rodziny A320 wzrosła z około 200 do ponad 700 pod koniec lipca 2012.”

Źródło: Airbus