GAO – 230 miliardów dolarów na myśliwce w latach 2011-2015

Agencja GAO w swoim raporcie podała, że Siły Powietrzne zamierzają zainwestować 230 miliardów dolarów by umożliwić operowanie, utrzymanie, modernizację.

W sumie będzie to stanowić 70 procent wydatków planowanych przez Departament of Defence (DoD) przeznaczonych na samoloty taktyczne. Suma jest ogromna, ale Siły Powietrzne pomimo tych wydatków prognozują, że flota samolotów myśliwskich i wsparcia taktycznego spadnie poniżej wymaganych minimów i stan ten utrzyma się do roku 2030. Według szacunków w krytycznym momencie Siłom Powietrznym będzie brakowało 200 myśliwców by wypełnić niezbędne minimum. W związku z tym konieczne stało się wyważenie budżetu i takie rozłożenie środków by móc inwestować w program JSF i jednocześnie utrzymać gotowość bojową starszych samolotów takich jak choćby F-16, które są głównymi maszynami ogniowego przełamania naziemnej obrony. Jednocześnie Siły Powietrzne negatywnie ustosunkowały się do projektu inwestycji w tzw. myśliwce 4.5 uważając, że pójście w tym kierunku nie poprawi ogólnego stanu sił powietrznych. Kongres zakładał możliwość doprowadzenia samolotów F-15, F-16 i F-18 do stanu 4.5 poprzez modernizację. Według analiz U.S Air Force główny ciężar należy położyć na samoloty 5 generacji, jako że one mają stanowić o sile lotnictwa za kilkanaście lat. Program przedłużenia zdolności operacyjnej F-16 nie jest jeszcze do końca oszacowany. Problemy finansowe zmniejszyły program F-22, a opóźnienia w programie JSF powodują, że sytuacja staje się trudna i należy szukać rozwiązań umożliwiających poprawę . Duży nacisk położony został na wymienność sprzętu pomiędzy wszystkimi rodzajami sił zbrojnych. W tej koncepcji wykluczono możliwość posiadania w zasobie samolotów niszowych przeznaczonych do wykonywania specjalistycznych misji. Wszelkie próby modernizacji podniosły by wartość sprzętu, ale nie zapewniłyby właściwości samolotów 5 generacji co według Sił Powietrznych jest najważniejsze i w tym kierunku należy zmierzać z pełną determinacją. Ponadto uważa się, ze cięcia w programie JSF są niedopuszczalne, zarówno jeśli idzie o jakość jak i o ilość samolotów które będą zakupione.

Zdjęcie: Lockheed Martin
Źródło: GAO