Kategorie
Szybki news

ZRPL: Posiedzenie Członków Związku Regionalnych Portów Lotniczych

W dniach 1-2 października w Olsztynie odbyło się posiedzenie Członków Związku Regionalnych Portów Lotniczych. W części otwartej posiedzenia, oprócz przedstawicieli poszczególnych Portów Lotniczych, wzięli udział także zaproszeni goście z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. sprawy związane ze „Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku […]

Kategorie
Lotnictwo cywilne

Wybory zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych

Zgromadzenie Członków Związku Regionalnych Portów Lotniczych wybrało władze organizacji na kolejna dwuletnią kadencję. Skład Zarządu nie zmienił się i będzie taki sam jak przez ostatnie dwa lata. Prezesem ZRPL pozostał Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport, wiceprezesami Związku pozostali Mariusz Wiatrowski Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica oraz Stanisław Nowak […]

Kategorie
Lotnictwo cywilne

Wybory władz Związku Regionalnych Portów Lotniczych

Zgromadzenie Członków Związku Regionalnych Portów Lotniczych wybrało władze organizacji na kolejna dwuletnią kadencję. Skład Zarządu nie zmienił się i będzie taki sam jak przez ostatnie dwa lata. Prezesem ZRPL pozostał Artur Tomasik, na co dzień Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport. Wiceprezesami Związku pozostali Mariusz Wiatrowski Prezes Zarządu Portu Lotniczego Ławica oraz Stanisław Nowak Prezes Zarządu […]