ZRPL: Posiedzenie Członków Związku Regionalnych Portów Lotniczych

indeks

W dniach 1-2 października w Olsztynie odbyło się posiedzenie Członków Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

W części otwartej posiedzenia, oprócz przedstawicieli poszczególnych Portów Lotniczych, wzięli udział także zaproszeni goście z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. sprawy związane ze „Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku)” oraz aktualizacją „Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych”. Przedstawiona została także propozycja zmian w zakresie prawa lotniczego.

Uczestnicy mogli się również zapoznać z prezentacją kancelarii prawnej CliffordChance dotyczącą ostatnich istotnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocy publicznej w sektorze lotniskowym.

Po zakończonej części merytorycznej posiedzenia wszyscy uczestnicy udali się na wizytę studyjną do Portu Lotniczego Olsztyn Mazury.

Źródło / Autor: ZRPL

Zdjęcie: ZRPL