Wybory władz Związku Regionalnych Portów Lotniczych

Zgromadzenie Członków Związku Regionalnych Portów Lotniczych wybrało władze organizacji na kolejna dwuletnią kadencję. Skład Zarządu nie zmienił się i będzie taki sam jak przez ostatnie dwa lata. Prezesem ZRPL pozostał Artur Tomasik, na co dzień Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport. Wiceprezesami Związku pozostali Mariusz Wiatrowski Prezes Zarządu Portu Lotniczego Ławica oraz Stanisław Nowak Prezes Zarządu Port Lotniczego Rzeszów-Jesionka.

Źródło / Autor: Związek Regionalnych Portów Lotniczych