Wybory zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych

Zgromadzenie Członków Związku Regionalnych Portów Lotniczych wybrało władze organizacji na kolejna dwuletnią kadencję. Skład Zarządu nie zmienił się i będzie taki sam jak przez ostatnie dwa lata. Prezesem ZRPL pozostał Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport, wiceprezesami Związku pozostali Mariusz Wiatrowski Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica oraz Stanisław Nowak Prezes Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jesionka.

Celem działalności ZRPL jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Związku wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Ważnymi obszarami działalności Związku są także: poszukiwanie możliwości poprawy działania portów lotniczych, a także opracowywanie wspólnych standardów jakości funkcjonowania portów lotniczych oraz poszukiwanie rozwiązań przyczyniających się do rozwoju, zwiększenia konkurencyjności
i dostępności transportu lotniczego, z uwzględnieniem zapotrzebowania na intermodalny charakter usług.

Aktualnie ZRPL skupia piętnaście polskich portów lotniczych zarówno tych funkcjonujących jak
i znajdujących się na różnym etapie przygotowań do rozpoczęcia działalności. Członkami Związku Regionalnych Portów Lotniczych są: Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin, Międzynarodowy Port Lotniczy im Jana Pawła II Kraków-Balice, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, Port Lotniczy Bydgoszcz, Port Lotniczy Gdańsk, Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo, Port Lotniczy Lublin, Port Lotniczy Szymany, Port Lotniczy Poznań-Ławica, Port Lotniczy Radom, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, Port Lotniczy Wrocław i Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta.

Źródło / Autor: Związek Regionalnych Portów Lotniczych