ZLOT 2013: Wyróżnienia dla lotników z jednostek 3. SLTr

W trakcie odbywającego się w ub. tygodniu kursu szkoleniowo-metodycznego ZLOT 2013 Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski wyróżnił najbardziej zasłużonych w ostatnim okresie lotników. Wśród nich nie zabrakło personelu jednostek 3. Skrzydła. Za osiąganie wysokich wyników w szkoleniu lotniczym, a zwłaszcza za działania na rzecz bezpieczeństwa lotów wyróżnienia otrzymali: tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz … Dowiedz się więcej

ZLOT-2013: wyniki sprawdzianu, zadania na przyszłość

Wszyscy piloci zdający egzamin praktyczny w powietrzu podczas kursu ZLOT 2013 otrzymali oceny bardzo dobre. Sprawdzian wiedzy teoretycznej przyniósł w większości również oceny bardzo dobre, była też pewna liczba ocen dobrych. Podczas sprawdzianu praktycznego. Załogi wykonujące loty na przechwycenie, rozpoznanie, transportowe, eskortowe i w dużych ugrupowaniach spędziły w powietrzu 92 godziny. Z powodu oczekiwanych niepomyślnych … Dowiedz się więcej

ZLOT 2013: o przyszłości i jakości lotnictwa wojskowego

Dwudziestu oficerów i podoficerów, pilotów i techników, wyróżnił podczas drugiego dnia kursu ZLOT-2013 dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski. Honory dla lotników trafnie wpisały się w tematykę wykładów i wystąpień zaprezentowanych tego dnia przez kierowniczą kadrę Dowództwa Sił Powietrznych i przedstawicieli instytucji współpracujących z lotnictwem wojskowym. Tematy te oscylowały wokół spraw bezpieczeństwa lotów, … Dowiedz się więcej

ZLOT 2013: egzamin w powietrzu i na ziemi

Najważniejsi dowódcy w polskim lotnictwie wojskowym biorą udział w dorocznym kursie szkoleniowo metodycznym pk. „ZLOT–2013”. W pierwszym dniu szkolenia, w trakcie lotów na 21. Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach, odbył się egzamin z umiejętności pilotażowych i bojowych. Następnie w obiektach należących do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny, prawie 50 dowódców skrzydeł, baz, eskadr i … Dowiedz się więcej