ZLOT-2013: wyniki sprawdzianu, zadania na przyszłość

Wszyscy piloci zdający egzamin praktyczny w powietrzu podczas kursu ZLOT 2013 otrzymali oceny bardzo dobre.
Sprawdzian wiedzy teoretycznej przyniósł w większości również oceny bardzo dobre, była też pewna liczba ocen dobrych. Podczas sprawdzianu praktycznego. Załogi wykonujące loty na przechwycenie, rozpoznanie, transportowe, eskortowe i w dużych ugrupowaniach spędziły w powietrzu 92 godziny. Z powodu oczekiwanych niepomyślnych warunków pogodowych odwołane zostały zadania strzeleckie na 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach. Finalnie jednak pogoda okazała się sprzyjająca.

Jak poinformował organizujący kurs szkoleniowo-metodyczny generał dywizji pilot Sławomir Kałuziński, zastępca dowódcy SP-szef Szkolenia, wszystkie załogi wyszły na czas w nakazanym miejscu, zachowując bardzo dobą punktualność, a najlepszy wynik uzyskali piloci śmigłowca Mi-24 z 56. Bazy Lotniczej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Zadania lotnicze ZLOT 2013 wykonane zostały zgodnie z rozkazem dowódcy Sił Powietrznych oraz ATO, sprawdzone zostało działanie systemu i jednostek dowodzenia. Nie odnotowano naruszeń warunków bezpieczeństwa lotów.

W ostatnim dniu kursu generał dywizji pilot Jan Śliwka przedstawił uczestnikom rolę i zadania Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego w nowej strukturze Dowództwa Operacyjnego RSZ. Generał brygady pilot doktor habilitowany Jan Rajchel, rektor-komendant WSOSP, zaprezentował wnioski z początków wdrażania nowego, tzw. ciągłego modelu edukacji i szkolenia lotniczego w „Szkole Orląt”. Zapowiedział między innymi rozpoczęcie w 2014 roku szkolenia podchorążych z nowo pozyskanymi przez uczelnię śmigłowcami Gimbal.
Podpułkownik pilot Piotr Krawczyk z DSP omówił zakres nowelizacji głównych dokumentów normujących działanie lotnictwa wojskowego – Regulaminu Lotów i Instrukcji Organizacji Lotów. W RL-2012 zmieni się 75 zapisów, w IOL-2012 – około 60 zapisów. Podpułkownik zapowiedział, że wszystkie kompetencje przypisane w RL i IOL dowódcom rodzajów sił zbrojnych zostaną przeniesione po 1 stycznia 2014 roku na Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który niektóre z nich będzie mógł delegować na Inspektora Sił Powietrznych. Podpułkownik Krawczyk przedstawił też nową edycję „Instrukcji Licencjonowania Pilotów i Nawigatorów w lotnictwie SZRP” (ILPN-2013), która zatwierdzona już mocą decyzji ministra obrony, będzie obowiązywała od 2014 roku. Przewiduje ona między innymi egzaminowanie na wszystkie klasy pilotów i nawigatorów – za wyjątkiem klasy mistrzowskiej. Do tej pory obowiązywały egzaminy tylko na klasę trzecią.

Generał brygady pilot Włodzimierz Usarek, dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, przedstawił koncepcję zmian w systemie szkolenia kandydatów na pilotów F-16, której celem jest całkowite usamodzielnienie się naszego lotnictwa w tej działalności. Wydaje się to nieuniknione ze względu na to, że Amerykanie wyższy priorytet nadają szkoleniu lotników z państw będących nowymi nabywcami F-16, a sami powoli będą wycofywali się ze szkolenia własnych pilotów F-16. „Potrzebujemy długofalowych rozwiązań. Jednym z nich będzie skupienie szkolenia naszych pilotów w jednej eskadrze. Ta eskadra powinna być priorytetowo traktowana podczas planowania szkoleń z przebywającymi w Polsce amerykańskimi pododdziałami rotacyjnymi F-16 ”, zaproponował generał.
Generał brygady pilot Marian Jeleniewski , dowodzący 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego, zaprezentował przygotowanie 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego – ludzi i infrastruktury do przyjęcia systemu szkolenia zaawansowanego AJT. Zapowiedział, że pierwsza grupa pilotów i techników będzie przygotowana do podjęcia szkolenia za granicą już w maju 2015 roku. Za granicą chcemy wyszkolić 16 pilotów, w tym dwóch do poziomu oblatywacza. Piloci-kandydaci do wyjazdu odbędą staże w bazach F-16, zapoznając się z nowoczesnym wyposażeniem samolotów wielozadaniowych i z taktyką ich zastosowania. W Dęblinie rozpoczęto realizację 18 zadań budowlanych na rzecz programu AJT oraz pięciu kolejnych inwestycji spoza tego programu.
Pułkownik pil. Sławomir Żakowski, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, omówił program szkolenia pilotów lotnictwa transportowego. Zapowiedział między innymi rozpoczęcie szkolenia pilotów z 8. BLTr. w lotach w goglach noktowizyjnych, a pilotów z 33. BLTr. w szykach.

Generał broni pilot Lech Majewski, podsumowując ZLOT 2013, powiedział, że kurs osiągnął swój cel i był dobrze zorganizowany. Podziękował uczestnikom, a oficerom Sił Powietrznych postawił zadania na najbliższą przyszłość. Polecił bezwzględnie przestrzegać przepisów lotniczych, wnikliwie analizować zaistniałe zdarzenia lotnicze pod kątem wpływu czynnika ludzkiego, precyzyjnie stawiać zadania do wykonania zadań w powietrzu, podczas treningów szczególny nacisk kłaść na zasady współpracy w załogach wieloosobowych, nie bać się podejmowania niepopularnych decyzji, wpływających na bezpieczeństwo lotów, rozwiązywać problemy, a nie jest ukrywać oraz współpracować z zakładami lotniczymi i instytucjami dla zwiększenia sprawności i dostępności eksploatowanych samolotów i śmigłowców. Generał Majewski nakazał dowódcom wszystkich jednostek lotniczych kontynuować wdrażanie systemu zapewnienia jakości. Ocenił, że dzięki właściwemu dowodzeniu i szkoleniu potrafimy utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i intensywności lotów. „Mamy odpowiedni system szkolenia, umiejętności, zasoby. Nasi lotnicy dobrze reprezentują Polskę na ćwiczeniach i pokazach w kraju i za granicą. Dobra robota, warto ją kontynuować”, podkreślił dowódca Sił Powietrznych.

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Piotr Łysakowski