ZLOT 2013: egzamin w powietrzu i na ziemi

Najważniejsi dowódcy w polskim lotnictwie wojskowym biorą udział w dorocznym kursie szkoleniowo metodycznym pk. „ZLOT–2013”.

W pierwszym dniu szkolenia, w trakcie lotów na 21. Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach, odbył się egzamin z umiejętności pilotażowych i bojowych.

Następnie w obiektach należących do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny, prawie 50 dowódców skrzydeł, baz, eskadr i grup działań lotniczych reprezentujących Siły Powietrzne, Wojska Lądowe i Marynarkę Wojenną przystąpiły do sprawdzianu z wiedzy specjalistycznej. Komisja oceni znajomość prawa lotniczego, zasad planowania i monitorowania lotów procedur operacyjnych, nawigacji ogólnej i radionawigacji, łączności i eksploatacji statków powietrznych.

Ostatnią fazą kursu jest szkolenie metodyczne. W jego planie przewidziano m.in. wykłady na temat przyszłości Sił Powietrznych, prac nad powołaniem władzy lotnictwa państwowego, wniosków z wdrażania pierwszego etapu nowego systemu szkolenia lotniczego w „Szkole Orląt”, systemu jakości, bezpieczeństwa lotów, zmian głównych regulaminów i instrukcji obowiązujących w lotnictwie wojskowym, wniosków z udziału w misjach wojskowych, przygotowania do wdrożenie systemu szkolenia w oparciu o samolot AJT oraz sposobów podniesienia poziomu sprawności statków powietrznych.

Jak podkreślił kierujący przedsięwzięciem Dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski, kurs i egzamin kierowniczej kadry lotnictwa sił zbrojnych stanowi podsumowanie tegorocznego szkolenia w jednostkach lotniczych.
„W trakcie szkolenia chcemy mówić o możliwościach naszego lotnictwa, jakości szkolenia, nowych systemach, procedurach i o tym, co byśmy chcieli zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Żebyśmy latali, tak jak do tej pory, bezpiecznie i optymalnie wykorzystywali nasze możliwości” – powiedział gen. Majewski.
Dowódca Sił Powietrznych dodaje, że lotnictwo wojskowe wciąż zyskuje nowy sprzęt. W najbliższych dniach trafią dwa nowe samoloty C-295M, samolot M28 Bryza i śmigłowce W-3 w wersji VIP. Modernizowana też jest infrastruktura wojsk lotniczych w Dęblinie.
„W Dęblinie będzieli mieli bardzo nowoczesne, dobrze zorganizowane lotnisko szkolne, jeden z najlepszych ośrodków szkoleniowych w Europie” – podał gen. Majewski na spotkaniu z dziennikarzami.

Zlot_2013

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Piotr Łysakowski