Wielki Trek i jego konsekwencje

Streszczenie Summary W artykule autor zajmuje się marszem osadników holenderskich w Afryce Południowej poza rzekę Orange. Opisany został konflikt Burów z autochtoniczną ludnością – Zulusami. W grudniu 1838 roku Burowie odnieśli wielkie zwycięstwo w walce z nimi ugruntowując swoją pozycję w południowej części „czarnego lądu”. Kolejnym przeciwnikiem Burów była Wielka Brytania, która uważała ich za … Dowiedz się więcej