Toruń Władysław

Władysław Toruń (1889-1924), podpułkownik obserwator inżynier Wojska Polskiego. Urodził się 7 lipca 1889 roku w Nowym Sączu. Ukończył szkołę realną we Lwowie, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. Od 1909 roku należał do Związku Strzeleckiego. Po odbyciu trzech lat studiów na politechnice, 1 października 1911 roku otrzymał powołanie do austro-węgierskiej marynarki … Dowiedz się więcej