Kategorie
1918-1939

Autonomiczna Wielkopolska okiem lotników

Druga dekada XX wieku to czas dynamicznego rozwoju lotnictwa. Progres ten szczególnie przyspieszył w latach pierwszej wojny światowej. Wówczas nie tylko rosły osiągi samolotów, ale pojawiały się pomysły, jak zwiększyć jeszcze możliwości oferowane przez tego rodzaju wehikuł. Statki powietrzne wyposażano między innymi w aparaty fotograficzne, które miały ułatwić pracę lotnikom. Nie było bowiem możliwości, by […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Krótka prezydentura Gabriela Narutowicza w świetle Kuriera Poznańskiego, cz I

Streszczenie Summary Wybór Gabriela Narutowicza na pierwszego prezydenta Drugiej Rzeczypospolitej wywołał wzburzenie wśród prawicowych polityków oraz ówczesnego społeczeństwa, zdaniem wielu Narutowicz wygrał dzięki głosom mniejszości narodowych. Artykuł przedstawia sposób oceny oraz prezentacji sylwetki Narutowicza na łamach bardzo wpływowego dziennika Narodowej Demokracji jakim był Kurier Poznański. Tytułem wstępu autor zapoznaje czytelnika z sytuacją polityczną w państwie […]