Autonomiczna Wielkopolska okiem lotników

Druga dekada XX wieku to czas dynamicznego rozwoju lotnictwa. Progres ten szczególnie przyspieszył w latach pierwszej wojny światowej. Wówczas nie tylko rosły osiągi samolotów, ale pojawiały się pomysły, jak zwiększyć jeszcze możliwości oferowane przez tego rodzaju wehikuł. Statki powietrzne wyposażano między innymi w aparaty fotograficzne, które miały ułatwić pracę lotnikom. Nie było bowiem możliwości, by spamiętali oni wszystkie szczegóły z lotu (w szczególności w warunkach ogromnego nasycenia środkami walki na froncie zachodnim). Fotografia lotnicza powstała więc w ściśle określonym militarnym celu, jednakże jeszcze w latach „wielkiej wojny” wykonywano wiele zdjęć lotniczych o niewojskowym charakterze. Przykładowo lotnicy niemieccy sfotografowali szereg zabytków Egiptu i Mezopotamii.

Sukces powstania wielkopolskiego i utworzenie bazy lotniczej w podpoznańskiej Ławicy (ze Szkołą Obserwatorów na czele) stworzyły dogodne warunki do rozwoju fotografii lotniczej na ziemiach polskich byłego zaboru pruskiego. Do naszych czasów przetrwało wiele wykonanych w 1919 roku zdjęć, które obrazują charakterystyczne obiekty w różnych częściach Wielkopolski.

Mariusz Niestrawski


Streszczenie

Do końca pierwszej wojny światowej powstała fotografia lotnicza. Była wykorzystywana przede wszystkim do celów militarnych. Robiono jednak też zdjęcia lotnicze obiektów cywilnych. Podobnie w oswobodzonej przez powstańców Wielkopolsce w 1919 roku wykonano wiele zdjęć lotniczych.

Summary

Aerial photography was created before 1918. It was used mostly for military purposes. However, aerial photographs were also made of non-military objects. Many photographs of this kind were made in 1919 in Wielkopolska, which was liberated by the insurgents.


Wszystkie zdjęcia via Mariusz Niestrawski