Krótka prezydentura Gabriela Narutowicza w świetle Kuriera Poznańskiego, cz I

Streszczenie Summary Wybór Gabriela Narutowicza na pierwszego prezydenta Drugiej Rzeczypospolitej wywołał wzburzenie wśród prawicowych polityków oraz ówczesnego społeczeństwa, zdaniem wielu Narutowicz wygrał dzięki głosom mniejszości narodowych. Artykuł przedstawia sposób oceny oraz prezentacji sylwetki Narutowicza na łamach bardzo wpływowego dziennika Narodowej Demokracji jakim był Kurier Poznański. Tytułem wstępu autor zapoznaje czytelnika z sytuacją polityczną w państwie … Dowiedz się więcej