Kategorie
Ludzie lotnictwa

Wereszczyński Tadeusz

Tadeusz Wereszczyński (1894-?), major pilot obserwator inżynier Wojska Polskiego. Urodził się 7 sierpnia 1894 roku w Krymidowie w ziemi stanisławowskiej. Ukończył siedem klas w szkole realnej. Po maturze studiował inżynierię mierniczą na Politechnice Lwowskiej. 1 października 1913 roku został powołany do 81. pułku piechoty Armii Austro-Węgier. Od 1 sierpnia 1914 roku służył na froncie, 28 […]