Pawlikowski Stefan

Stefan Pawlikowski (1896-1943), generał brygady pilot Wojska Polskiego. Urodził się 11 października 1896 roku w Kozłowie koło Mińska na Białorusi. Edukację rozpoczął w Szkole Realnej w Smoleńsku, kontynuował ją w Wilnie. Od 1915 roku uczył się w Szkole Handlowej Zybina w stolicy Imperium Rosyjskiego, tam zdał maturę. We wrześniu 1916 roku został przyjęty do moskiewskiej … Dowiedz się więcej