Pawluć Stanisław

Stanisław Pawluć (1897-1984), major pilot Wojska Polskiego. Urodził się 21 czerwca 1897 roku w miejscowości Liksna na Łotwie. W 1915 roku został absolwentem szkoły realnej w Dźwińsku i rozpoczął studia mechaniczne na politechnice w Piotrogrodzie. W czerwcu 1916 roku przerwał studia i zgłosił się ochotniczo do służby w lotnictwie rosyjskim. Po kilku miesiącach ukończył oficerski … Dowiedz się więcej