Spotkanie pod Backbonem

Siły Powietrzne RP zorganizowały (10-12 kwietnia) posiedzenie grupy ekspertów zajmujących się nadzorowaniem eksploatacji stacji radiolokacyjnych włoskiej produkcji RAT-31 Support Partnership. Trzy takie stacje uzyskaliśmy dzięki środkom sojuszniczego programu NSIP. Za zgodą dowódcy Sił Powietrznych i przy aprobacie przedstawicieli krajów członkowskich partnerstwa spotkanie odbyło się w Elblągu. Dzięki temu eksperci odwiedzili 211. posterunek radiolokacyjny dalekiego zasięgu … Dowiedz się więcej

Siły Powietrzne RP zorganizowały posiedzenie ACCS

Siły Powietrzne RP zorganizowały 45. posiedzenie podkomitetu ACCS Hardware Committee Sub-Committee 2 (AHC SC-2). Podkomitet nadzoruje zabezpieczenie logistyczne radarów eksploatowanych w NATO, w tym również stacji RAT-31DL, które mają nasze Wojska Radiotechniczne. Pełni ponadto funkcje doradcze w sprawach logistycznych związanych z wdrożeniem i eksploatacją wszystkich elementów sojuszniczego systemu dowodzenia obrona powietrzną ACCS. Przedstawicieli do podkomitetu … Dowiedz się więcej

Siły Powietrzne RP pozyskają osiem radiolokatorów NUR-15M

Siły Powietrzne RP w latach 2015-2017 pozyskają osiem radiolokatorów NUR-15M, trafią one do 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Warty 330 mln złotych kontrakt został zawarty 25 stycznia 2013 roku pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum złożonym z firm Bumar sp. z o.o. i Bumar Elektronika S.A. Mobilne, trójwspółrzędne radiolokatory średniego zasięgu będące obiektem zamówienia znane są także pod … Dowiedz się więcej