Siły Powietrzne RP zorganizowały posiedzenie ACCS

Siły Powietrzne RP zorganizowały 45. posiedzenie podkomitetu ACCS Hardware Committee Sub-Committee 2 (AHC SC-2).

Podkomitet nadzoruje zabezpieczenie logistyczne radarów eksploatowanych w NATO, w tym również stacji RAT-31DL, które mają nasze Wojska Radiotechniczne. Pełni ponadto funkcje doradcze w sprawach logistycznych związanych z wdrożeniem i eksploatacją wszystkich elementów sojuszniczego systemu dowodzenia obrona powietrzną ACCS.

Przedstawicieli do podkomitetu wydzielają państwa NATO oraz Naczelne Dowództwo Sił Sojuszniczych (SHAPE), NATO Programming Centre (NPC) oraz agencje NATO Support Agency (NSPA) i NATO Air Command and Control System Management Agency (NACMA). Członkowie podkomitetu przebywali od 26 do 28 marca w Krakowie. Odwiedzili 32. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania oraz 360. posterunek radiolokacyjny dalekiego zasięgu, wyposażony w stację NUR-12M. Poznali organizację, wyposażenie i zadania ośrodka i posterunku. Ponadto zostali zapoznani z budową i walorami najnowszej stacji radiolokacyjnej Sił Powietrznych – NUR-15M. Z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych jednostek oraz podziękowali za gościnne przyjęcie w Polsce.

Tekst: Ppłk Robert Stupak

Zdjęcia: Ppłk Robert Stupak