Siły Powietrzne RP zorganizowały posiedzenie ACCS

Siły Powietrzne RP zorganizowały 45. posiedzenie podkomitetu ACCS Hardware Committee Sub-Committee 2 (AHC SC-2). Podkomitet nadzoruje zabezpieczenie logistyczne radarów eksploatowanych w NATO, w tym również stacji RAT-31DL, które mają nasze Wojska Radiotechniczne. Pełni ponadto funkcje doradcze w sprawach logistycznych związanych z wdrożeniem i eksploatacją wszystkich elementów sojuszniczego systemu dowodzenia obrona powietrzną ACCS. Przedstawicieli do podkomitetu … Dowiedz się więcej