Wojna lotnicza nad Nasielskiem: 1-7 września 1939 r.

W bieżącym roku obchodzimy 75 rocznicę kampanii polskiej 1939 roku, w czasie której osamotnionej Polsce przyszło zmagać się z agresją trzech napastników: Niemiec, Związku Radzieckiego oraz Słowacji. Tym artykułem chciałbym przybliżyć zmagania polskiego lotnictwa w czasie kampanii, które miały miejsce w rejonie Nasielska i okolic i obejmowały pierwszy tydzień walk, a więc od chwili wybuchu … Dowiedz się więcej

Niemiecka dokumentacja budowy lotniska w Chrcynnie/Nasielsku (1941).

Streszczenie Summary Artykuł prezentuje dostępny materiał archiwalny opisujący powstanie lotniska w Chrycynnie/Nasielsku. Na szczególną uwagę zasługują tutaj archiwalne zdjęcia z prac budowlanych ilustrujące poszczególne fazy powstawania lotniska dzięki czemu mamy możliwość poznania historii budowy lotniska. This article presents the available archival material describing the rise of Chrycynno / Nasielsk airport. Particular attention is paid to … Dowiedz się więcej