Niemiecka dokumentacja budowy lotniska w Chrcynnie/Nasielsku (1941).