Motylewski Mieczysław

Mieczysław Motylewski (1898-1919), podporucznik obserwator Wojska Polskiego. Urodził się 1 stycznia 1898 roku we Lwowie. W 1916 roku ukończył gimnazjum i otrzymał powołanie do armii austro-węgierskiej. Trafił do szkoły oficerskiej w Preszburgu. Jako absolwent został w stopniu kadeta-aspiranta artylerii skierowany na front wołyńsko-galicyjski. 1 września 1917 roku ukończył szkolenie na obserwatora i jako lotnik artylerii … Dowiedz się więcej