Motylewski Mieczysław

Mieczysław Motylewski (1898-1919), podporucznik obserwator Wojska Polskiego.

Urodził się 1 stycznia 1898 roku we Lwowie. W 1916 roku ukończył gimnazjum i otrzymał powołanie do armii austro-węgierskiej. Trafił do szkoły oficerskiej w Preszburgu. Jako absolwent został w stopniu kadeta-aspiranta artylerii skierowany na front wołyńsko-galicyjski. 1 września 1917 roku ukończył szkolenie na obserwatora i jako lotnik artylerii rozpoczął służbę w 8. kompanii lotniczej. W roku 1918 awansował na podporucznika. W tym czasie uczestniczył w zmaganiach na froncie włoskim i francuskim, był dwukrotnie ranny. Od listopada 1918 roku walczył w sprawie polskiej. Brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów. Był komendantem dworca kolejowego w Zimnej Wodzie, a później pełnił funkcję oficera alarmowego lwowskiej cytadeli. 14 lutego 1919 roku zgłosił akces do polskiego lotnictwa. Został obserwatorem 7. eskadry lotniczej. W charakterze obserwatora uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej w Galicji Wschodniej. Wzorowo wykonywał zadania rozpoznania powietrznego, uczestniczył także w atakach drużynowych na pozycje ukraińskie. 14 maja 1919 roku na samolocie Oeffag C.II z pilotem ppor. Zygmuntem Kostrzewskim brał udział w nalocie grupowym na stanowiska ukraińskie pod Kulikowem. Dzięki wsparciu z powietrza polska piechota zdobyła pozycje nieprzyjacielskie, jednakże w trakcie jednego z ataków nieprzyjacielska obrona przeciwlotnicza skutecznie ostrzelała obciążonego bombami Oeffaga C.II Kostrzewskiego i Motylewskiego. Obaj lotnicy zginęli. Kostrzewski został zabity w powietrzu, a ranny Motylewski nie zdołał chwycić sterów i w rezultacie samolot się rozbił grzebiąc obserwatora.

Mieczysław Motylewski mimo młodego wieku był weteranem pierwszej wojny światowej, co więcej, jeszcze w tacach pierwszej wojny światowej przeszkolił się na obserwatora. W polskim lotnictwie służył zaledwie trzy miesiące. Jednakże w tak krótkim czasie zdołał się odznaczyć. Największą sławę przyniósł mu ostatni lot, który był jedną z najsłynniejszych akcji polskiego lotnictwa w czasie wojny polsko-ukraińskiej.

Odznaczenia

  • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (nr 5087);
  • Krzyż Niepodległości;
  • Polowa Odznaka Obserwatora (pośmiertnie).

Jednostki, w których Mieczysław Motylewski służył i stanowiska, które pełnił

  • 8. kompania lotnicza (Austro-Węgry);
  • Wojsko Polskie we Lwowie – komendant dworca kolejowego w Zimnej Wodzie, oficer alarmowy cytadeli;
  • 7. eskadra lotnicza.

Bibliografia
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
Zieliński Józef, Lotnicy Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, Warszawa-Toruń 2005.

Zdjęcie: Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933, s. 302.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii

Zdjęcie: J. Przybyła, „Z orlich bojów lotników lwowskich”, Lwów-Warszawa 1919, s. 23.