Garbiński Jerzy

Jerzy Garbiński (1896-?), pułkownik pilot Wojska Polskiego. Urodził się 22 maja 1896 roku w Lipecku (gubernia Tambów). W 1913 roku rozpoczął edukację na wydziale agronomicznym Politechniki Lwowskiej. Nie ukończył jednak uczelni. 1 sierpnia 1914 roku rozpoczął naukę w Szkole Kawalerii w Twerze. Później służył na froncie pierwszej wojny światowej w 12. pułku ułanów. W okresie … Dowiedz się więcej