Tarnawa-Malczewski Jan

Jan Tarnawa-Malczewski (1889-?), pułkownik pilot Wojska Polskiego. Urodził się 31 stycznia 1889 roku w majątku Chwałki w ziemi sandomierskiej. Lata 1899-1906 spędził w Korpusie Kadetów nr 2. Następnie rozpoczął edukację w Mikołajewskiej Wojskowej Szkole Inżynierów w Petersburgu. Po jej ukończeniu w sierpniu 1909 roku mianowano go podporucznikiem i przydzielono do 15. batalionu saperów Armii Imperium … Dowiedz się więcej