Sendorek Jan

Jan Sendorek (1896-1932), pułkownik pilot Wojska Polskiego. Urodził się 20 października 1896 roku w Grabiu pod Krakowem. W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich. Został przydzielony do 2. pułku piechoty (II. Brygada). W kwietniu następnego roku otrzymał szlify oficerskie. W czasie walk nad Styrem raniono go w twarz. Do długiej hospitalizacji powrócił do pułku. … Dowiedz się więcej