Giedgowd Ignacy

Ignacy Giedgowd (1897-1974), major pilot Wojska Polskiego. Urodził się 1 lutego 1897 roku w Popłuszcze na Litwie. 1 sierpnia 1915 roku otrzymał powołanie do armii rosyjskiej. Początkowo służył w 185. pułku piechoty. W 1916 roku ukończył szkołę oficerską po czym pełnił służbę w 155., 35., 455. i wreszcie w 293. pułku piechoty. Z Rosji przedostał … Dowiedz się więcej