Pokrzywka Gustaw

Gustaw Pokrzywka (1899-?), chorąży mechanik Wojska Polskiego. Urodził się 25 listopada 1899 roku w Rzeszowie. W końcu 1916 roku otrzymał powołanie do armii austro-węgierskiej i skierowanie do Luftfahr Arsenal w Wiedniu. W stolicy Austro-Węgier ukończył szkołę mechaników lotniczych. Później wysłano go na front włoski, gdzie był mechanikiem w 67. kompanii lotniczej, a następnie w 6. … Dowiedz się więcej