Rozpoznanie wpływów zachodnioeuropejskich w staropolskim piśmiennictwie geograficznym XVIII w.

Streszczenie Summary Artykuł stanowi próbę identyfikacji podstawowych kierunków oddziaływania zachodniego piśmiennictwa geograficznego na funkcjonujący w Rzeczypospolitej XVIII w. dyskurs naukowy i paranaukowy. W tej analizie wybrano najbardziej prominentne ośrodki oświeceniowej myśli geograficznej – Francję, Włochy, Wielką Brytanię oraz kraje niemieckie. Gradacja siły ich wpływu na polskie piśmiennictwo geograficzne oraz wybór poszczególnych utworów zachodnioeuropejskich pojawiających się … Dowiedz się więcej

Rozwój wiedzy geograficznej na przełomie XV i XVI wieku na Akademii Krakowskiej

Streszczenie Summary Akademia Krakowska (Uniwersytet Jagielloński) została założona w 1364 r. przez króla Kazimierza III. Był to pierwszy polskim uniwersytet. Geografia była istotnym przedmiotem na europejskim uniwersytetach. Ważnymi polskimi geografami byli m.in., Jan Długosz, Marcin Bylica i Wawrzyniec Korwin. Na Krakowskiej Akademii istotna była także kartografia. Polskimi kartografami byli Bernard Wapowski i Wacław Grodecki. The … Dowiedz się więcej