Rozpoznanie wpływów zachodnioeuropejskich w staropolskim piśmiennictwie geograficznym XVIII w.

Streszczenie Summary Artykuł stanowi próbę identyfikacji podstawowych kierunków oddziaływania zachodniego piśmiennictwa geograficznego na funkcjonujący w Rzeczypospolitej XVIII w. dyskurs naukowy i paranaukowy. W tej analizie wybrano najbardziej prominentne ośrodki oświeceniowej myśli geograficznej – Francję, Włochy, Wielką Brytanię oraz kraje niemieckie. Gradacja siły ich wpływu na polskie piśmiennictwo geograficzne oraz wybór poszczególnych utworów zachodnioeuropejskich pojawiających się … Dowiedz się więcej