Lewandowski Edward

Edward Lewandowski (1892-1960), pułkownik pilot Wojska Polskiego. Urodził się 10 stycznia 1892 roku w Końskich na Kielecczyźnie. Uczył się w gimnazjum w Pułtusku, lecz w 1905 roku został wydalony za udział w strajku szkolnym. Edukację kontynuował w Gimnazjum Chrzanowskiego w Warszawie. W 1911 roku z powodzeniem zdał egzamin dojrzałości. Rok później rozpoczął studia na Politechnice … Dowiedz się więcej