Karaś Edward

Edward Karaś (1892-1977), pułkownik obserwator Wojska Polskiego. Urodził się 4 października 1892 roku w Trymile koło Bochni. Ukończył szkołę realną w Krakowie, jako absolwent podjął studia. Od 1912 roku należał do Związku Strzeleckiego. W 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich. Był żołnierzem 2., a później 3. pułku piechoty. Od 15 lutego 1918 roku walczył w … Dowiedz się więcej