Dagome iudex w historiografii polskiej po 1945 roku – cz. 2

Cześć pierwsza artykułu. Przemysław Wiszewski sądzi, że iudex to urzędnik niższego szczebla, odpowiedzialny za przestrzeganie prawa w ramach powierzonych sobie kompetencji, nominowany przez swego przełożonego; natomiast tytuł senatrix był wielokroć przeznaczony dla kobiet cechujących się pokaźnym władztwem i wpływami((P. Wiszewski, Dagome…, s. 140.)). Wiszewski dogłębnie przebadał częstotliwość używania owych terminów, i stwierdził, iż Deusdedit używa … Dowiedz się więcej

Dagome iudex w historiografii polskiej po 1945 roku – cz. 1

Streszczenie Summary  Artykuł przedstawia dokonania polskiej historiografii po 1945 roku w zakresie badań nad dokumentem „Dagome iudex”. W artykule zapoznamy się z opiniami najważniejszych historyków, którzy zajęli się omawiana tematyką. Tekst porządkuje naszą dotychczasową wiedzę związaną z całą problematyką tego ważnego dokumentu dla państwa Mieszka I. The article presents a cosiderations of polish historiography after … Dowiedz się więcej