Kampania nakielska Bolesława III Krzywoustego z 1109 roku

Pierwsi Piastowie, począwszy od X stulecia, nie szczędzili wysiłków, by podporządkować sobie Pomorze Gdańskie oraz Szczecińskie. Gdy próby rozciągnięcia zwierzchności nad ziemiami pogan na drodze pokojowej zawodziły, sięgali oni po oręż. Przegląd zawiłych stosunków polsko-pomorskich uzmysławia, że różne przynosiło to skutki1. Dostępny materiał źródłowy na temat walk Polski z Pomorzanami jest bardzo fragmentaryczny. Okoliczność ta … Dowiedz się więcej

Od Głogowa do Wrocławia – zarys działań wojennych schyłkowej fazy zmagań polsko-niemieckich z 1109 roku

W 1109 roku wybuchła wojna polsko-niemiecka. Władca niemiecki – Henryk V – do starcia z sąsiednim krajem przygotował się dobrze. W miejscu zbornym swoich wojsk, znajdującym się w Erfurcie, zgromadził armię liczącą najprawdopodobniej 10 000 rycerzy1. Planował z nią przedrzeć się przez polską rubież graniczną i dotrzeć do Krakowa, który w tym czasie stanowił rdzeń państwa … Dowiedz się więcej