Buckiewicz Antoni

Antoni Buckiewicz (1887-1954), pułkownik pilot inżynier Wojska Polskiego. Urodził się 24 maja 1887 roku w majątku Bednarówka na Podolu. Ukończył gimnazjum klasyczne w Kamieńcu. Edukację kontynuował w Glons-Liège (Belgia), gdzie zdobył tytuł inżyniera technologa. Później powrócił do Imperium Rosyjskiego i 5 września 1907 roku rozpoczął służbę w grodzieńskim gwardyjskim pułku huzarów. Po rocznym pobycie w … Dowiedz się więcej