Wańkowicz Aleksander

Aleksander Wańkowicz (1881-?), pułkownik pilot sterowcowy Wojska Polskiego. Urodził się 29 lipca 1881 roku w Puchowiczach, w powiecie ihumeńskim. Był absolwentem połockiego Korpusu Kadetów. Później kształcił się w Mikołajewskiej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej w Piotrogrodzie. 9 sierpnia 1902 roku ukończył tę placówkę. Służył w XVI., później XX. batalionie saperów i wreszcie w turkiestańskiej kompanii pontonierów. 30 … Dowiedz się więcej