Kategorie
News Polska

Konkurs na oznakę rozpoznawczą 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. inż. pil. Rościsław Stepaniuk, ogłosił konkurs na oznakę rozpoznawczą 1. SLT Do udziału w konkursie zostali zaproszeni wszyscy żołnierze i pracownicy wojska jednostek organizacyjnych wchodzących w skład 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz mieszkańcy garnizonu Świdwin. Szczegółowy regulamin konkursu. Źródło / Autor: 1. SLT Zdjęcie: 1. SLT

Kategorie
News Polska

Płk dypl. pil. Eugeniusz Gardas zmienił stanowisko służbowe

W dniu 31 lipca 2013 roku w sali tradycji garnizonu Świdwin Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Tadeusz MIKUTEL w obecności kadry i pracowników wojska, pożegnał zastępcę dowódcy skrzydła płk dypl. pil. Eugeniusza GARDASA, który od 1 sierpnia będzie pełnił obowiązki w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie jako Szef Zespołu Zapewnienia Jakości […]

Kategorie
News Polska

60-lecie Garnizonu Świdwin – rozstrzygnięto konkurs

W wyniku obrad komisji konkursowej na opracowanie logo i medalu „60-lecia Funkcjonowania Garnizonu Świdwin” zdecydowano, że konkurs na medal i logo wygrywa projekt Agnieszki i Dariusza Maksimiuk. Komisja konkursowa pracująca pod przewodnictwem Dowódcy 1. SLT, nie miała żadnych wątpliwości, by wśród czterech złożonych projektów wybrać propozycję p. Maksimiuk. Nagroda ufundowana przez Dowódcę 1. Skrzydła Lotnictwa […]

Kategorie
News Polska

22. Baza Lotnictwa Taktycznego świętuje

W dniu 22 kwietnia uroczyście obchodziła swoje Święto 22. Baza Lotnictwa Taktycznego. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, w którym udział wzięli żołnierze zawodowi oraz pracownicy wojska. W obecności Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil Tadeusza Mikutela oraz zaproszonych gości odczytano rozkaz okolicznościowy. Za wzorową służbę oraz profesjonalne wykonywanie obowiązków Dowódca wyróżnił […]

Kategorie
Jednostki lotnicze

1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 1. SLT

Główne zadania 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego to obrona powietrznych granic kraju oraz wsparcie wojsk lądowych jak i współdziałanie z Marynarką Wojenną.