Płk dypl. pil. Eugeniusz Gardas zmienił stanowisko służbowe

W dniu 31 lipca 2013 roku w sali tradycji garnizonu Świdwin Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Tadeusz MIKUTEL w obecności kadry i pracowników wojska, pożegnał zastępcę dowódcy skrzydła płk dypl. pil. Eugeniusza GARDASA, który od 1 sierpnia będzie pełnił obowiązki w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie jako Szef Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Powstanie tej nowej instytucji w MON to realizacja jednego z wielu wniosków, jakie wypracowała Komisja Millera po katastrofie samolotu Tu-154 M. Pan płk Gardas będzie szefem zespołu, którego głównym zadaniem będzie podniesienie jakości w zakresie realizacji zadań służbowych, szczególnie w polskim lotnictwie.
Żegnając swojego etatowego zastępcę gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel przypomniał, że płk Gardas znakomicie wykonywał swoje obowiązki, a także przez ponad pół roku, po katastrofie samolotu CASA C-295M pełnił obowiązki Dowódcy 1.BLT. W pożegnaniu płk Gardasa wzięła udział kadra i pracownicy wojska skrzydła oraz dowódcy podległych jednostek wojskowych.
Swoją „przygodę z wojskiem” płk Gardas rozpoczął „nietypowo” w 1979 roku w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu jako szeregowy, skąd po przeszkoleniu trafił do 62. pułku lotnictwa myśliwskiego w Krzesinach. Od 16 września 1980 roku rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, po ukończeniu której rozpoczął służbę w 2. pułku lotnictwa myśliwskiego w Goleniowie obejmując kolejno stanowiska starszego pilota klucza lotniczego, dowódcy klucza, szefa strzelania powietrznego eskadry i dowódcy eskadry lotniczej. W latach 1992-1994 podwyższał swoje kwalifikacje w Akademii Obrony Narodowej. Od sierpnia 1994 roku do maja 1995 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 10. pułku lotnictwa myśliwskiego w Łasku. Następnie w latach 1995-2001 piastował stanowisko zastępcy dowódcy 41. pułku lotnictwa myśliwskiego w Malborku.
Od 6 kwietnia 2001 roku do 30 czerwca 2007 roku przez dwie kadencje
płk dypl. pil. Eugeniusz GARDAS dowodził 22. Bazą Lotniczą w Malborku, skąd przybył do 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego, a następnie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, gdzie pełnił służbę jako zastępca dowódcy przez kolejne sześć lat.
Jest pilotem klasy mistrzowskiej z nalotem 2100 godzin, pilotował różne typy statków powietrznych: ZLIN-42, TS-11 ISKRA, Lim 2 i Lim 5, MiG-21, MiG-29 i Su-22.
Z dniem 01.08.2013r. płk dypl. pil. Eugeniusz Gardas, rozpoczyna nowy etap służbowej kariery w Sztabie Generalnym WP w Warszawie.

Gardas

Źródło: 1slt.sp.mil.pl
Autor: mjr Wiesław Gasek

Zdjęcie: mjr Wiesław Gasek