Kategorie
Jednostki lotnicze

1. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych – 1. RWT SP

1. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego to jednostka wchodząca w skład Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.