Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych – CWT SP

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych  (CWT SP) odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu informatyzacji Sił Powietrznych.

Rys historyczny:
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych powstało na bazie Centralnego Węzła Łączności Sił Powietrznych i Centrum Automatyzacji Sił Powietrznych. Centralny Węzeł Łączności zaczął działać w roku 1950, a w roku 1952 ulgł powiększeniu o Radiowe Centrum Nadawcze. Rok 1963 to powstanie Grupy Radiostacji Średniej Mocy. Z kolei w roku 1967 powstał Polowy Węzeł Łączności. Kolejnym etapem w historii jednostki było powołanie Pomocniczego Węzła Łączności w rejonie Warszawa Bemowo. W roku 1998 doszło do połączenia Węzeła Łączności WLOP w Warszawie z 1. Węzłem Łączności KOP. Powstaje Węzeł Łączności Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W roku 2001 doszło do kolejnego rozformowania i powstania z dniem 1 stycznia roku 2002 Centralnego Węzła Łączności WLOP, który w roku 2004 otrzymuje nazwę Centralny Węzeł Łączności Sił Powietrznych.

Zadania CWT SP:

  • Realizacja prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych w zakresie systemów łączności i informatyki.
  • Budowa i eksploatacja terytorialnych sieci teleinformatycznych na potrzeby Jednostek Wojskowych Sił Powietrznych.
  • Przetwarzanie danych i eksploatacja systemów informatycznych na potrzeby Sił Powietrznych i Instytucji Centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
  • Zapewnienie unifikacji i standaryzacji rozwiązań w zakresie systemów łączności i informatyki w Siłach Powietrznych.

Struktura:

Na podstawie: http://cwt.sp.mil.pl

Zdjęcia/grafiki: http://cwt.sp.mil.pl


Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii