1. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych – 1. RWT SP

1. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego to jednostka wchodząca w skład Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Rys historyczny:

1. RWT SP z dumą dziedziczy tradycje związane z Garnizonowym Węzłem Łączności Poznań, który powstał 28 lutego 1968 roku. Bazą do sformowania nowej jednostki był Węzeł Łączności Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego i 3. Radiowe Centrum Nadawczo-Odbiorczego dla zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lotniczych. Jako pierwszy na czele jednostki stanął płk Henryk Sitarek. W skład GWŁP weszły:

 • Radiowe Centrum Nadawcze;
 • Radiowe Centrum Odbiorcze;
 • Stacja Telefoniczna;
 • Stacja Telegraficzna;
 • Centrum Kryptograficzne;
 • Składnica Meldunkowa przekształcona w okresie późniejszym w Wojskową Stację Pocztową;
 • Sekcja Zaopatrzenia Technicznego;
 • Nieetatowy Pluton Zabezpieczenia Dowodzenia (później kompania).

W trakcie swego istnienia jednostka kilkukrotnie zmieniała miejsce stacjonowania. Podstawowym zadaniem w początkowym okresie funkcjonowania była integracja systemu łączności wojskowej w Poznaniu. W latach 1970-1980 nastąpił skok jakościowy w jednostce dzięki wprowadzeniu nowoczesnego sprzętu. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy: międzymiastowe łącznice wielostanowiskowe U56S, centralę automatyczną systemu Strowger 32AB, różne typy radiostacji, radiolinii, urządzenia alarmowe typu TESA P, dalekopisy arkuszowe T-51 i T-63 radiotelefony krajowej produkcji, systemy kryptograficznej ochrony informacji przesyłanej przez techniczne środki łączności. W roku 1984 doszło do zmiany nazwy jednostki na Węzeł Łączności Dowództwa Wojsk Lotniczych co przełożyło się na rozbudowę jednostki. Kolejna zmiana nastąpiła wraz z powstaniem 4. Korpusu Lotniczego kiedy to powstał Węzeł Łączności Korpusu Lotniczego. Lata dziewięćdziesiąte to kolejne modernizacje i wprowadzanie nowego sprzętu cyfrowego. W roku 2000 jednostka została bezpośrednio podporządkowana Dowództwu WLOP i zmieniła nazwę na Rejonowy Węzeł Łączności Poznań. Sześć lat później doszło do kolejnego przeformowania i powstał Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych podporządkowany Komendantowi Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie. Wraz ze zmianami nastąpiła wyprowadzka z Poznania do miejscowości Babki. W roku 2008 powstały nowe komórki w strukturze:

 • Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego (z 3. Węzła Łączności we Wrocławiu, przemianowany w 2009 roku na Węzeł Teleinformatyczny)
 • Węzeł Teleinformatyczny w Skwierzynie,
 • Węzeł Teleinformatyczny w Powidzu,
 • Węzeł Teleinformatyczny w Krzesinach.

29 lutego 2008 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki na 1. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP.

Poczet dowódców:

ppłk Henryk SITAREK 1968 – 1969
ppłk Stanisław ŁAGODA 1969 – 1974
płk Wiesław KORDAS 1974 – 1984
płk Stanisław JANKOWSKI 1984 – 1990
płk Zbigniew WOLSZCZAK 1991 – 1996
ppłk Marek WROŃSKI 1996 – 1998
ppłk Włodzimierz MIŁEK 1998 – 2004
mjr Janusz MICHALEC 2004 – 2004
mjr Dariusz PRZYBYLSKI 2004 – 2006
ppłk Marek DRUMOWSKI 2006 – 2007
ppłk Dariusz PRZYBYLSKI 2008 – do dziś

Struktura:

Na podstawie: http://www.1rwt.sp.mil.pl

Grafika: http://www.1rwt.sp.mil.pl

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii