O helleńskim pojęciu wroga – Amazonki w wyobrażeniu starożytnych Greków

Streszczenie Summary Starożytni Grecy swoich wrogów postrzegali jako osoby gorsze od siebie. Przedstawiali siebie jako wzór idealnego wysportowanego ciała, które daje zwycięstwo w każdej kategorii. Grecy za gorszych od siebie uważali m.in. barbarzyńców, których obrażali, określając ich jako kobiety. Amazonki, które były opisywane przez Greków jako kobiety, były szanowane na równi z samymi Grekami. Uważali … Dowiedz się więcej